Prov 1: "I'm gonna love you"

Det första arbetsprovet ”I’m gonna love you” är ett exempel på en egen komposition: en hemmagjord inbandning där jag sjunger alla stämmor och spelar alla instrumentdelar (förutom trummor, som jag klippt och klistrat loopar). Den har används som stämfil av kören.

Prov 2: "To the water"

Nästa video är ett till exempel på en egen kompisition “To the water”. Förutom körstämmor och “rytm-ljud” hörs också stråkarrangemang och piano som jag bandat in.

Prov 3: "Good news"

Den tredje är en specialskriven låt till Good News 20-årsjubileum.