Prov 1: "I'm gonna love you"

Det första arbetsprovet ”I’m gonna love you” är ett exempel på hur en stämfil med noter kan se ut. Det är en egen komposition med ett arrangemang som jag bandat in där jag sjunger alla stämmor och spelar alla instrumentdelar (förutom trummor, som jag klippt och klistrat loopar).

Prov 2: "To the water"

Nästa video är ett till exempel på en stämfil med noter. “To the water” är en egen komposition: en hyllning till min favoritspiritual “Wade in the water”. Förutom körstämmor och “rytm-ljud” hörs också stråkarrangemang och piano.

Prov 3: "Good news"

Den tredje är en alldeles nyskriven låt där videon innehåller texten eftersom noter inte ännu är gjorda.

Prov 4: "Mary did you know"

Till sist en PDF -fil av ett arrangemang för fyrstämmig kör jag gjort till Good News av “Mary did you know” skriven av M Lowry och B Green.